Μεταφορά σε ψυγείο για Κύπρο.Μεταφορές σε ψυγείο για Κύπρο

Στην μεταφορική KEF καταφέραμε, τα τελευταία χρόνια, να εισχωρήσουμε σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της μεταφοράς προς Κύπρο. Ο τομέας  της μεταφοράς προϊόντων που χρήζουν συντήρησης και κατάψυξης αποτελεί μία σημαντική μας εξειδίκευση. Οι ψυγειομεταφορές απαιτούν εις βάθος τεχνική γνώση, την οποία διαθέτουμε. Στον χώρο αυτόν η οργάνωση η συνέπεια, καθώς και η ασφάλεια στην διακίνηση των αγαθών είναι αυτά που κυρίως αναζητάει ο κάθε πελάτης στην κάθε του συνεργασία. Αξίες πάνω στις οποίες λειτουργούμε και διαρκώς εξελισσόμαστε είτε αφορά σε τεχνολογία είτε σε υποδομές. Μεταφέρουμε όλα τα είδη των ψυχόμενων προϊόντων όπως φρούτα, λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, παγωτά κτλ. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας υποστηρίζουν πλήρως τις υπηρεσίες των ψυγείο-μεταφορών που προσφέρουμε. Σε συνδυασμό με τα εξίσου σύγχρονα μηχανήματα φόρτο-εκφόρτωσης που χρησιμοποιούμε, επιτυγχάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως κατά την διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων παρακολουθείται με ψηφιακά μέσα.