Μεταφορά σε ψυγείο για Κύπρο.

 

Μεταφορά σε ψυγείο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Η μεταφορική KEF κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εισχωρήσει σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο τομέα των μεταφορών προς Κύπρο, συγκεκριμένα αυτόν της μεταφοράς προϊόντων που χρήζουν συντήρησης και κατάψυξης κοινώς των ψυγείο – μεταφορών . Στον χώρο αυτόν η οργάνωση, η συνέπεια καθώς και η ασφάλεια στην διακίνηση των αγαθών είναι αυτά που κυρίως αναζητάει ο κάθε πελάτης στην κάθε του συνεργασία. Αξίες πάνω στις οποίες λειτουργούμε και διαρκώς εξελισσόμαστε, είτε αφορά σε τεχνολογία, είτε σε υποδομές.


Μεταφέρουμε όλα τα είδη των ψυχόμενων προϊόντων όπως φρούτα – λαχανικά – κατεψυγμένα ψάρια – κρέατα – παγωτά κ.α. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, υποστηρίζουν πλήρως τις υπηρεσίες των ψυγείο-μεταφορών που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τα εξίσου σύγχρονα μηχανήματα φόρτο-εκφόρτωσης που χρησιμοποιούμε. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων παρακολουθείται με ψηφιακά μέσα.