μεταφορές, Ελλάδα, Κύπρος, μεταφορική Κύπρου, τμηματικά φορτία, groupage, Cyprus Seaways

Μεταφορά container από την Ελλάδα στην Κύπρο και από την Κύπρο στην Ελλάδα

Στην KEF μεταφορική, θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε πλήρως σε ότι αφορά στην μεταφορά ολόκληρων φορτίων κάθε είδους εμπορεύματος μέσα σε containers. Διαχειριζόμαστε ένα στόλο που περιλαμβάνει όλων των τύπων containers. Κατά την διαχείριση – μεταφορά των αγαθών σας είμαστε υπεύθυνοι για τον συντονισμό με τους μεταφορείς, με το λιμάνι, με το πλοίο και κάθε άλλον εμπλεκόμενο συνεργάτη προκειμένου να μεταφέρουμε με ασφάλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό τα εμπορεύματα σας στον τόπο της τελικής παράδοσης. Η φόρτωση σε οποιουδήποτε τύπου container προς την Κύπρο, για την KEF, είναι πλέον μια απλή καθημερινή διαδικασία.