μεταφορές, Ελλάδα, Κύπρος, μεταφορική Κύπρου, τμηματικά φορτία, groupage, Cyprus Seaways

Μεταφορά container για Κύπρο

 

Στην εταιρία μας θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε πλήρως σε ότι αφορά την μεταφορά ολόκληρων φορτίων κάθε είδους εμπορεύματος μέσα σε containers. Διαχειριζόμαστε ένα στόλο που περιλαμβάνει όλων των τύπων containers. Κατά την διαχείριση και μεταφορά των αγαθών σας, είμαστε υπεύθυνοι για τον πλήρη συντονισμό της διαδικασίας. Επικοινωνούμε με τους μεταφορείς, με το λιμάνι, με το πλοίο και κάθε άλλον εμπλεκόμενο συνεργάτη. Σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε με ασφάλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό τα εμπορεύματα σας στον τόπο της τελικής παράδοσης. Η φόρτωση σε οποιουδήποτε τύπου container προς την Κύπρο για την KEF είναι πλέον μια απλή καθημερινή διαδικασία.