Ασφαλιστική Κάλυψη για μεταφορές από και προς Κύπρο

 

Στην εταιρία μας, επιδιώκουμε οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι κατά την διάρκεια του μεταφερόμενου είδους στην Κύπρο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η εταιρία μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λογαριασμό της το οποίο καλύπτει την αστική της ευθύνη για υλικές ζημίες προς τρίτους. Επιπλέον, η KEF μεσολαβεί και παρέχει πλήρες πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για όλα τα μεταφερόμενα είδη μεμονωμένα για λογαριασμό εκάστου των πελάτων μας. Η ασφάλεια στην μεταφορά είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Λαμβάνουμε κάθε μέτρο, προβλέποντας κάθε δυνατό σενάριο. Παρόλα αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίπτωση.