Ασφαλιστική Κάλυψη για μεταφορές από και προς Κύπρο

Στην εταιρία μας επιδιώκουμε οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι κατά την διάρκεια του μεταφερόμενου είδους στην Κύπρο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η μεταφορική εταιρία KEF έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λογαριασμό της το οποίο καλύπτει την  αστική της ευθύνη για υλικές ζημίες προς τρίτους. Επιπλέον, η εταιρία μας μεσολαβεί και παρέχει πλήρες πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για όλα τα μεταφερόμενα είδη μεμονωμένα για λογαριασμό των πελατών μας. Η ασφάλεια στην μεταφορά είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και λαμβάνουμε κάθε μέτρο, παρόλα αυτά η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίπτωση.