μεταφορές, Ελλάδα, Κύπρος, μεταφορική Κύπρου, τμηματικά φορτία, groupage, Cyprus Seaways

Στην εταιρία μας επίσης θα μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε πλήρως σε ότι αφορά την μεταφορά ολόκληρων φορτίων κάθε είδους εμπορεύματος μέσα σε containers . Διαχειριζόμαστε ένα στόλο που περιλαμβάνει όλων των τύπων containers . Κατά την διαχείριση – μεταφορά των αγαθών σας είμαστε υπεύθυνοι για τον συντονισμό με τους μεταφορείς , με το λιμάνι , με το πλοίο και κάθε άλλον εμπλεκόμενο συνεργάτη προκειμένου να μεταφέρουμε με ασφάλεια συνέπεια και επαγγελματισμό τα εμπορεύματα σας στον τόπο της τελικής παράδοσης . Η φόρτωση σε οποιουδήποτε τύπου container προς την Κύπρο για την KEF είναι πλέον μια απλή καθημερινή διαδικασία .