Μεταφορά σε ψυγείο για Κύπρο.

Στην μεταφορική KEF καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να εισχωρήσουμε σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της μεταφοράς προς Κύπρο , αυτόν της μεταφοράς προϊόντων που χρήζουν συντήρησης και κατάψυξης κοινώς των ψυγείο – μεταφορών. Στον χώρο αυτόν η οργάνωση η συνέπεια καθώς και η ασφάλεια στην διακίνηση των αγαθών είναι αυτά που κυρίως αναζητάει ο κάθε πελάτης στην κάθε του συνεργασία . Αξίες πάνω στις οποίες λειτουργούμε και διαρκώς εξελισσόμαστε είτε αφορά σε τεχνολογία είτε σε υποδομές . Μεταφέρουμε όλα τα είδη των ψυχόμενων προϊόντων όπως φρούτα – λαχανικά – κατεψυγμένα ψάρια – κρέατα – παγωτά κ.α. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας υποστηρίζουν πλήρως τις υπηρεσίες των ψυγείο-μεταφορών που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τα εξίσου σύγχρονα μηχανήματα φόρτο-εκφόρτωσης που χρησιμοποιούμε. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της μεταφοράς η θερμοκρασία των ψυκτικών θαλάμων παρακολουθείται με ψηφιακά μέσα .