Στην εταιρία μας επιδιώκουμε οι πελάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι κατά την διάρκεια του μεταφερόμενου είδους στην Κύπρο . Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η εταιρία μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για λογαριασμό της το οποίο καλύπτει την αστική της ευθύνη για υλικές ζημίες προς τρίτους. Επιπλέον η εταιρία μας μεσολαβεί και παρέχει πλήρες πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης για όλα τα μεταφερόμενα είδη μεμονωμένα για λογαριασμό εκάστου των πελάτων μας . Η ασφάλεια στην μεταφορά είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και λαμβάνουμε κάθε μέτρο, παρόλα αυτά η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να παρέχεται σε κάθε περίπτωση.